درباره کاشی

STONE BLUE
کارولین آبی  30*30
ستاره 30*30
آندیا
راش
تورنادو
دنا
فلورانس
1
2
3
آدونيس
4
5
SETAREH LIGHT BLUE 30*30
SETAREH DARK BLUE 30*30
SETARE LIGHT PINK 30*30
STONE GREEN
STONE ORANG
STONE RED

 


 


در بازار كار ايران كاشي به قطعه سنگ مصنوعي گفته مي شود كه طول و عرض آن مختلف بوده و ضخامت آن چند ميليمتر و يك روي آن داراي سطحي شيشه اي بوده و كاملا ً صاف و صيقلي است،


Persian (فارسی)