خط تولید جدید شرکت راه اندازی گردید
خط تولید جدید شرکت راه اندازی گردید
با همت مدیریت شرکت و کارکنان متخصص شرکت نوین سرام یزد، خط تولید جدید شرکت با ظرفیت فوق العاده در تولید انواع کاشی کف و دیوار به صورت دیجیتال راه اندازی گردید.