خط تولید جدید شرکت راه اندازی گردید


با همت مدیریت شرکت و کارکنان متخصص شرکت نوین سرام یزد، خط تولید جدید شرکت با ظرفیت فوق العاده در تولید انواع کاشی کف  و دیوار به صورت دیجیتال راه اندازی گردید.