کارخانجات نوین سرام بر روی نقشه کارخانجات نوین سرام بر روی نقشه

آدرس و شماره تماس آدرس و شماره تماس

یزد- پلیس راه تفت - منطقه سفید کوه - کیلومتر 4
 

تلفن دفتر فروش: 7- 98532634605+
تلفن کارخانه: 8- 983532632705+
فکس: 983532634607+
ایمیل :sales.novinceram@gmail.com